Yönetim Planını İmzalamayan Kat Malikine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi

Yönetim Planını İmzalamayan Kat Malikine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi

(…) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Davacı: (Adı, Soyadı ve Adresi)

Vekili:

Davalı: (Adı, Soyadı, Adresi) veya

Konusu: Yönetim Planını, haklı bir sebep olmadığı halde imzalamayan davalıya uyarıda bulunulması

talebidir. Apartman Yöneticisi Atanması İstemimizdir.

Açıklamalar:

1. Müvekkilimiz (……..) adresinde bulunan (……….) Apartmanında oturmaktadır. 20 Daireli

apartmanda, (………) tarihinde son yapılan genel kurul toplantısında tartışma çıkmış ve yönetici

seçmek mümkün olmamıştır.

2. Apartman oldukça sorunlu bir binadır. Deprem nedeni ile hafif hasar raporu verilen binanın

önünden geçen yolda da alt yapı bakımından Belediye ve Telekom ile sorunlar yaşanmaktadır.

Genel Kurul yapıldığında ise çatıda kış bakımı yapılmakta idi. Şu anda tüm bu işler sahipsiz

kalmıştır.

3. Yasa gereği, kendi yöneticisini seçemeyen apartman sakinlerine mahkemenizce yönetici

seçilmesini istemekteyiz.

Hukuki Dayanak: BK.HUMK., 634 Sayılı Yasa, İlgili Mevzuat.

Deliller: Yönetim Planı, Karar Defteri ve diğer deliller.

Sonuç ve İstek: Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin oturmakta olduğu, …………..Apartmanına

mahkemenizce Yönetici atanmasına karar verilmesini talep ederi. ( Tarih……/…./…..)

Davacı-Yönetici

(Adı-Soyadı, İmza)

Ekler:

Ek 1- Yönetim Planı.

Ek 2- Karar Defteri.

 

 

Yönetim planını imzalamayan kat malikine karşı açılacak dava dilekçesi

Yönetim planını imzalamayan kat malikine karşı açılacak dava dilekçesi – Profesyonel Apartman Yöneticiliği, Profesyonel Site Yöneticiliği Hizmetleri