Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Örneği

Kat Malikleri Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

……..Apartmanı Yönetim Kurulu 20..-20.. Dönemi Faaliyet Raporu Apartmanı yönetim kurulu olarak, 20..- 20… dönemi içerisinde genel kurulun verdiği yetki ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş; ……/…../20.. tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurula bilgi vermek amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda genel kurulun görüşlerine sunulmuştur.
Dönem içerisinde apartmanımızın yağmur derelerinin yenilenmesi, apartman dış cephesinin boyatılması, asansörün aylık bakımlarının zamanında yapılması, brülörlerin yıllık bakımının yapılması, yangın tüplerinin yıllık periyodik yenilenmesi, kapıcı dairesine aspiratör takılması, pencere denizliklerinden giren suyun önlenmesi için denizliklere silikon sürülmesi ve bahçedeki dalları uzayan ağaçların budanması ile apartmanımız için hayati önem taşıyan kalorifer yakıtı alımı işleri ilgili firma ve şahıslarca toplantılar düzenlenerek ödemeler zamanında yapılarak hizmetlerin aksamaması sağlanmıştır.
Apartmanımızın menfaatleri azami gözetilerek tüm olumsuzluklara gerekli müdahaleler yapılmış, kurallara uygun olarak en iyi hizmet verilmesi yolunda çaba harcanmıştır.  Apartmanımızda bulundurulması gereken alet ve avadanlıklar, tüm demirbaş eşyalar demirbaş defterine kaydedilmiştir.
Apartman yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti sırasında yaptığı harcamalar ve gelirlerin dökümü ekte bilgilerinize sunulmuştur.

yönetim kurulu faaliyet raporu , yönetim kurulu faaliyet raporu örneği , kat malikleri yönetim kurulu faaliyet raporu örneği

Genel Kurulun bilgisine saygıyla sunulur (……/…../20…)

Apartmanı Yönetim Kurulu
Başkan (Adı ve Soyadı, İmzası)          Üye (Adı ve Soyadı, İmzası)             Üye (Adı ve Soyadı, İmzası)