Kat Malikleri Kurulu – Yeter Sayının Sağlanması

site yönetimi, yeter sayının sağlanması, apartman yönetimi, site yöneticiliği, yeter sayının sağlanamaması

Resmi rakamlara göre İstanbul’un nüfusu 13 milyondan da fazladır. (2013 itibariyle). Ayrıca, İstanbul Türkiye’nin en çok göç alan şehridir. Konut talebine yetişmek için 3-4 katlı apartmanlar, yerlerini yavaş yavaş çok katlı apartmanlara ve de sitelere bırakmaktadır. Farz-ı misal, 100’den fazla bağımsız bölümden oluşan bir sitede, kat maliklerinin toplanması açısından ciddi sıkıntılar oluşabilmektedir.


Yeter Sayının Sağlanması, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30. maddesinde açıkça belirtilmiştir:

Yeter Sayının Sağlanması Hususu

İstanbul, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30. maddesi:

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Yeter Sayının Sağlanamaması Durumu

Bağımsız bölüm sayısı fazla olan apartman ve sitelerde yeter sayının sağlanamaması zaman zaman ciddi sorunlara yol açmıştır.

14.11.2007 Değişiklik:

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007)

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.
Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Bu değişiklikle birlikte, yeter sayı sağlanamadığı için toplantının uzun süre yapılamaması durumu ortadan kalkmış oluyor.

Profesyonel Site Yönetimi ve Profesyonel Site Yöneticiliği Hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık (ApartmanYoneticim.com) ‘dan TEKLİF AL

ApartmanYoneticim.com FORUM

Toplantıya Davet Mektubu Örneği