Türk Borçlar Kanunu’na Göre Zaman Aşımı

BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI (Türk Borçlar Kanunu)

Beş Yıllık Zaman Aşımı konusu Türk Borçlar Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesinde açıkça belirtildiği gibi aşağıda sıralayacağımız 6 madde kapsamında olan alacaklar için 5 (beş) yıllık zaman aşımı uygulanır.

 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve de ücret gibi dönemsel edinimler.
  Türk Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu'na göre zaman aşımı, eser sözleşmesinden doğan alacaklar, konaklama bedeli alacakları, dönemsel edinimler, zaman aşımı nedir, zaman aşımının şartları nelerdir, kira bedelleri, vekalet sözleşmeleri, ticari simsarlık, anapara faizleri,

  Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca 5 senelik zamanaşımı uygulanacak alacaklar.

 2. Otel, pansiyon, tatil köyü, motel ve benzeri yerlerdeki konaklama bedelleri ve lokanta, restoran gibi yerlerdeki yeme ve içme bedelleri.
 3. Küçük sanat işlerinden ve de küçük çaplı perakende satışlardan doğan alacaklar
 4. Ortaklık veya ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortakları arasındaki, müdür, denetçi, temsilci ile ortaklık veya ortaklar arasında mevcut olan alacaklar.
 5. Komisyon, acentelik ve vekalet sözleşmelerinden simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar. (Ticari simsarlık ücreti alacağı dışında)
 6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla gereği gibi ifa etmemesi dışında eser sözleşmesinden doğan alacaklar.

Profesyonel apartman yönetimi ve site yönetimi hizmetlerimiz için TEKLİF ALIN.

TOSAT Danışmanlık (Apartmanyoneticim.com) İletişim Adresleri

Telefon: 0216 347 00 06  Faks: 0216 347 00 09 E-Posta: mail@apartmanyoneticim.com