Site Yöneticisinin / Apartman Yöneticisinin Görevleri

Site / Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Site yöneticisinin / apartman yöneticisinin görevleri nelerdir diye merak ediyorsanız öncelikle sitenizin / apartmanınızın yönetim planına göz atmalısınız. Çünkü bir apartmanda veya sitede, yöneticinin görevleri yönetim planında belirtilmiştir.apartman yöneticisinin görevleri, site yönetimi, apartman yönetimi, profesyonel apartman yönetimi, apartman yöneticiliği

Eğer yönetim planında aksine bir hüküm yok ise, yöneticinin görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinde şöyle belirtilmiştir:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin

alınması;

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Bu yüzdendir ki, apartman yöneticisinin / site yöneticisinin yetkileri ve sorumlulukları hakkında kafamızı kurcalayan bir durum söz konusu olduğunda, apartmanın / sitenin yönetim planında site yöneticisinin / apartman yöneticisinin görevleri ile alakalı neler yazdığına bakmakta fayda var.

Vekaletname Örneği

Toplantıya Davet Mektubu Örneği

Oya Katılma Üzerine Yazılmış Bir Yazı