Profesyonel Site Yönetimi – Yönetici Atanması

Profesyonel Site Yönetimi Hizmetleri – Yönetici Atanması

Profesyonel Site Yönetimi / Apartman Yönetimi üzerine bir yazı yazarken, 5-10 dakika ara verdim ve Hurriyet Emlak ‘ ın sayfasında yer alan yeni konut projelerine bir göz atmak istedim. “Yeni Konut Projeleri” başlığının altında tam tamına 289 adet kayıt var. İlk görüşte haliyle biraz şaşırdım ama sonra İstanbul’un nüfusunun 17 milyona yakın olduğunu hatırlayınca şaşkınlığımın yerini merak aldı.

yönetici atanması, profesyonel site yönetimi, profesyonel apartman yönetimi

Profesyonel apartman yönetimi / Profesyonel site yönetimi ciddi bir iştir. Özveri ve koordineli çalışmak şarttır. Apartman yönetimi / site yönetimi veren şahıslar ve şirketler, ŞEFFAF olmak zorundadırlar.

Peki bu 289 Yeni Konut Projesi nerede?

Cevap vereyim hemen, İstanbul’un her yerinde. Beylikdüzü, Altunizade, Bahçeşehir, Kartal, Sarıyer, Sancaktepe, Eyüp, Silivri, Halkalı, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Ümraniye, Esemnyurt, Üsküdar, Şişli, Beyoğlu… Dediğim gibi İstanbul’un neredeyse her semtinde yeni konut projesi var.

Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “Kadıköy bir imar artışını kaldıracak durumda değil” açıklamasını yapsa da, ben bunun “POLİTİK” bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Benim öngörüm, 2016 yılı Ocak ayına kadar bu imar artışı gerçekleşecek ve Kadıköy adeta yenilenecek. Çok haneli sitelerin yer alacağı bu yeni oluşumda, profesyonel site yönetimi hizmetlerine daha da çok ihtiyaç duyulacaktır. İşte bu yüzden bir sürü kurumun site yöneticiliği / apartman yöneticiliği kursları açmasının nedeni budur.

10-12 bağımsız bölümden oluşan apartmanlarda, apartman yöneticisi olmanın zorluklarını apartmanlarda yaşamış / yaşamakta olan insanlar olarak biliriz. Bir de 100’den fazla bağımsız bölümlerden oluşan sitelerde, site yönetiminin manevi açıdan ne kadar yıprandığını düşünün.

Bir sonuca varmak gerekirse apartman / site yönetmek zor iştir. Apartman ve site yönetimi hizmetleri sunan şahıs ve firmalar koordineli bir şekilde çalışmak ve ŞEFFAFLIK’tan ödün vermemek zorundadırlar. Peki Yönetici Atanması Nasıl olur?

Yönetici Atanması

Yönetici atanması, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinde açıkça belirtilmiştir. 34. maddeyi, liste biçiminde alt alta yazalım:

  1.  Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.
  2. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
  3. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.
  4. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
  5. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
  6. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
  7. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.
  8. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.
  9.  14.11.2007 tarih – 5711/18 md – Değişiklik: Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından(50 TL) ikiyüzelli Türk Lirasına(250 TL) kadar idarî para cezası verilir.

————————————————————————————————————————————

Profesyonel Site Yönetimi ve Profesyonel Apartman Yönetimi Hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık Resmi Facebook Sayfası