Personel İhbarname Örneği

Personel ihbarname örneği

İşyerinin

Ünvanı:

Faaliyet Konusu:

Adresi:

Sayı:

İhtar Bildirimi

İşçinin

Adı Soyadı:

T.C Kimlik No:

Çalıştığı bölüm:

Adresi:

Haksız Davranışın

Tarihi:

Yeri ve saati:

Yasal dayanağı:

İhtarın Konusu

İşyerinde iş saatleri içinde kural olarak departmanınızda çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekmesine

rağmen, bu kurala aykırı olarak; …./…./…tarihinde saat …… de ……………….bölümünde,……/…./….tarihinde,

saat ….den itibaren………….. bölümünde, iş ile ilişkili olmayan özel sohbetlerde bulunduğunuz ve çalışma

saatlerinde iş arkadaşlarınızı işlerini aksatmaya sebep olacak şekilde gereksiz yere meşgul ettiğiniz

şahitler ile tespit edilmiştir.

İşyerinin düzeni bütün çalışanların işyeri kurallarına uymasına bağlıdır. Ve bu kuralları siz iyi

biliyorsunuz. İşyerinde çalışma saatleri içinde gerek kendiniz işinizi aksatarak gerekse çalışan iş

arkadaşlarınızın çalışmalarını bir vesile ile engelleyerek çalışma düzeninin bozulmasına neden

olmaktasınız. Bu davranışınızın kötü örnek teşkil ettiği ve bundan sonra bu tür davranışları tekrar etmeniz

halinde iş sözleşmenizin feshedileceğini ihtar ederiz.

İşveren veya vekili

Adı, Soyadı ve İmzası

……./..…./……tarihinde tebellüğ ettim/tebellüğden kaçınılmıştır.

Tanıklar

Adı Soyadı Adı soyadı Adı Soyadı

İmza İmza İmza

personel ihbarname örneği, personel ihbarnamesi

 

 

 

TOSAT Danışmanlık (ApartmanYoneticim.com) ‘ın resmi FACEBOOK Sayfası. Facebook Sayfamızdan bizlere ulaşabilir ve merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan soruları bize sorabilirsiniz. Apartman yönetimi ve site yönetimi hizmeti veren TOSAT Danışmanlık (Apartmanyoneticim.com)’tan apartman / site yönetimi TEKLİFİ AL.