Ortak Yere Tecavüz Dilekçesi

(İl Merkelerinde Valiliğe Komşu Hakkına Tecavüzü Şikayet )

Valilik Makamına

Şikayetçi: (Adı, Soyadı, Adresi)

Şikayet Edilen: (Adı, Soyadı, Adresi)

Konusu: 3091 Sayılı Kanuna Muhalefet.

Tarihi: (Tecavüzün Vukuu bulduğu tarih yazılır.)

Olaylar: (…….) ili, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………)

sokakta, (….) ada, (….) parselde bulunan (……..) kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Bitişik

apartman komşumuz, şikayet olunan şahıs bir bölümünü özel aracının garajı olarak kullanmaktadır. Bütün

ikazlarımıza rağmen 10 günden beri bu fiili durumu kaldırmamakta ısrar etmektedir.

3091 sayılı “Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkındaki Kanun” un 4.

Maddesine göre tecavüzün men’ine karar verilerek yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim.

(Tarih …./…./……)

Şikayetçi

(Adı-Soyadı, İmza)

(İlçe Merkelerinde Kaymakamlığa Komşu Hakkına Tecavüzü Şikayet )

Kaymakamlık Makamına

Şikayetçi: (Adı, Soyadı, Adresi)

Şikayet Edilen: (Adı, Soyadı, Adresi)

Konusu: 3091 Sayılı Kanuna Muhalefet.

Tarihi: (Tecavüzün Vukuu bulduğu tarih yazılır.)

Olaylar: 1. (…….) ili, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………)

sokakta, (….) ada, (….) parselde bulunan (……..) kapı numaralı, apartmanın paydaşı ve ……

no’lu bağımsız bölümün malik ve zilyediyim.

2. Şikayet olunan …………………., komşu apartmanda …………. No’lu dairenin malikidir.

3. Şikayet olunan ……………………., …/…/20.. tarihinde, ana gayrimenkulümüzün bahçe

duvarına haklı bir sebebi olmadığı halde tecavüz ederek, oradan kapı açmıştır.

4. Zilyedlik ve mülkiyet hakkıma yapılan bu tecavüzün önlenmesine karar verilmesini arz ederim.

(Tarih …./…./……)