DOKÜMANLAR

 

Dokümanlar ve Form Örnekleri

Doküman Örneklerİ
Apartman Yönetim Planı

Borcunu Ödemeyene İpotek Dilekçesi

Borçluya Dava Dilekçesi Örneği

Haksız Müdahale Dilekçesi

Kapıcı – Kaloriferci Talimatnamesi Örneği

Komşu Rahatsızlık Dilekçesi

Kapıcı Sözleşmesi

Mahkemeden Yönetici Atanması İstek Dilekçesi

Ortak Yere Tecavüz Dilekçesi

Personel İhbarname Örneği

Toplantıya Davet Mektubu

Vekaletname Örneği

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Örneği

Yönetim Planını İmzalamayan Kat Malikine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi

dokümanlar ve form örnekleri

 

 

TOSAT Danışmanlık (ApartmanYoneticim.com) ‘dan FİYAT TEKLİFİ AL

TOSAT Danışmanlık Resmi Blogu (ApartmanYoneticim.net) ‘nı ZİYARET ET

Bina Yöneticiliği son derece ciddi, bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir iştir. TOSAT Danışmanlık olarak ŞEFFAFLIK ilkemizden ödün vermeden apartman, site ve iş merkezi sakinlerinin yükünü hafifletmek için profesyonel bina yönetimi hizmetlerini sunuyoruz.