Kira Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmese Gereken Hususlar

Kira sözleşmesi hakkında çoğumuzun bilmediği, gözden kaçırdığı bazı hususlara değinmek istiyorum. Bu hususlara dikkat etmek hem kiracının hem de mülk sahibinin menfaati için gerekli olduğunu düşünüyorum.

  1. Kira bedelleri, anapara faizleri, ve ücret gibi dönemsel edimlerde 5 (beş) senelik zamanaşımı uygulanır.kira sözleşmesi
  2. Türk Borçlar Kanunu‘nun 302. maddesinde da açıkça belirtildiği gibi, kiralanan konut, işyeri vb. ile ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere kiraya veren katlanır(*Aksi belirtilmemiş veya kanunda öngörülmemişse)
  3. Diyelim bir dükkan kiraladınız ve dükkan ayıplı çıktı be bu ayıplar kiraladığınız dükkanın kullanımını etkiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 307. maddesinde belirtildiği gibi (kiracı) “…bu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesi kadar geçen süre için, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir”
  4. Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda kiracı bundan doğan zarardan sorumludur. Çoğu kiracı ile mülk sahibinin yaşadığı sıkıntılardan en sık görüleni budur. 5-6 ay sonra taşınacağınız evden, mülk sahibinin yükümlü olduğu ayıpları, hemen söylemek yerine, “nasılsa kontratım 5-6 ay sonra bitiyor, o zamana kadar idare ederim, sonra söylerim” düşüncesi içinde olmak kiracının yararına değildir.
  5. Kiracı İflas Ederse: Kiracının, kiralanan konutun / dükkanın tesliminden sonra iflas ettiğini varsayalım. Kiraya veren kişi kiracıdan, işleyecek kira bedelleri için güvence vermesini isteyebilir. Ayrıca konutu / dükkanı kiraya veren kişi, bu güvencenin verilmesi için iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Eğer bu süre zarfı içerisinde kiraya veren güvenceyi alamazsa, kira sözleşmesini herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.
  6. Kiracının Vefat Etmesi Halinde: Bu durumda, kiracının mirasçıları, yasal bildirim süresine uyarak, kira sözleşmesini en yakın fesih dönemi sonu için feshedebilirler.
  7. Kiracının kira ilişkisini başkasına devretmesi durumu: Bir kiracı, kiraya veren kişinin yazılı rızasını almadan kira ilişkisini bir başkasına devredemez. Ama unutulmamalıdır ki, kiraya veren kişi de işyeri kiralarında haklı bir sebebi yoksa eğer bu rızayı vermekten kaçınamaz.

Kira Sözleşmesi hakkında bize sıkça sorulan soruların cevaplarını ve önemli gördüğümüz bilgileri paylaştım. Daha detaylı bilgi için Türk Borçlar Kanunu‘nun, 4. bölüm 1. ayrımına göz atmakta fayda var. Ayrıca “kiracının evden çıkarılmasını gerektirecek durumlar” hakkında yazdığım yazıya da göz atmakta fayda var.