Kat Mülkiyeti Kanunu Hakkında Temel Bilgiler

 

Kat Mülkiyeti Kanunu ‘nda Geçen Temel Tarifler

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazan temel terimlerin kısaca tarifini vereceğim.

Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe verilen addır.

Anayapı: Ana gayrimenkulün yalnız esas yapı kısmına verilen addır.

Kat Mülkiyeti Kanunu 2013

Kat Mülkiyeti Kanunu 2013

Bağımsız Bölüm: Ana gayrimenkulün kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine denir.

Eklenti: Bir bağımsız bölümün dışarısında olup da doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere denir.

Kat Mülkiyeti: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına denir.

Kat Maliki: Kat mülkiyeti hakkına sahip olanlara verilen addır.

Ortak Yerler: Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, koruma ve ortaklaşa kullanmaya veya faydalanmaya yarayan yerlerine verilen addır.

Kullanma Hakkı: Kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları yerler üzerindeki faydalanma haklarına kullanım hakkı denir.

Kat İrtifakı: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına  KAT İRTİFAKI denir.

Kat İrtifakı Sahibi: Kat irtifakı hakkına sahip olanlara verilen addır.

Arsa Payı: Arsanın bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına verilen addır.

Sözleşme: Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede verilen addır.

Kaynak: Kat Mülkiyeti Kanunu PDF Dosyası