Karar Defteri Nasıl Doldurulur?

(Apartman ve Sitelerde) Karar Defteri Doldurulmasıapartman karar defteri

Bilindiği üzere bina kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların, mutlaka Karar Defteri‘ne kaydedilmesi gerekiyor. Bu yazımızda karar defterinin nasıl doldurulması gerektiğini kısaca anlatmaya çalışacağız.

  • Defterin noter tarafından tasdikli olması gerekiyor.
  • Noter tasdikli olan deftere, apartman toplantısına katılan maliklerin isimlerinin yazılması gerekiyor.

NOT: Eğer apartman toplantısına katıl(a)mayan ancak yazılı olarak yetki verilen kişiler var ise yazılar teslim alınıyor ve onlar da söz sahibi sayılıyor.

  • İsimlerin karar defterine yazılmasından sonra, toplantıda alınan kararlar madde madde yazılıyor. (Öncelikleri ile birlikte)

NOT: Maalesef bazı apartmanlarda karar defteri, apartmanın eski yöneticisi tarafından kasıtlı olarak, kat malikleri toplantısına getirilmiyor. Bu ve benzeri durumlarda kat malikleri, alacakları kararlar ve yeterli imzaları, düz beyaz bir kağıt üzerine yazabilirler. Bunun da resmi geçerliliği var.

  • Gelir Gider Çizelgesi: Binanın gelir ve giderlerinin belirtilmesi, banka veya apartman kasasında bulunan miktarların belirtilmesi gerekiyor.