FORUM

Site Yönetim, Apartman Yönetim, Profesyonel Apartman Yöneticiliği, Profesyonel Site Yöneticiliği, Profesyonel Apartman Yönetimi, Profesyonel Site Yönetimi

Welcome Guest 

Başlığı Göster/Sakla

Hoşgeldiniz Üyelik

Sayfalar [1]
Author Topic: Kat Malikleri genel giderlere katılmak istemezlerse ne olur?
tahirselcu-
k28
Administrator
Posts: 24
Permalink
Gönder Kat Malikleri genel giderlere katılmak istemezlerse ne olur?
on: July 20, 2013, 11:36
Alıntı

Bir apartmanda veya sitede, kiracıların ortak giderlerden sorumluluğu, ana gayrimenkulde oturdukları süreyle sınırlıdır. Bağımsız bölümü tahliye ettikten sonra gider bağımsız bölümde oturduğu zamana ait olsa dahi aleyhine icra takibi yapılamaz, dava açılamaz. Kiracı, kat malikinin gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olarak kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kira parası peşin ödenmişse kiracıdan yeniden ödeme yapması istenemez. Aylık % 5
gecikme tazminatının mal sahibinden istenebilmesi için mal sahibine kiracı tarafından aidatların
ödenmediğine dair bir tebligat yapılmalıdır. İcra takibi yönetici tarafından yapılmalı ve işbu takip için, takip talebi ile ilamsız takiplerde ödeme emri gönderilmelidir.

İcra takibinde;

• Yöneticinin seçimine ilişkin kat malikleri kurulu kararı,
• Borcu gösterir kat malikleri kurulu kararı veya kesinleşmiş işletme projesi, eklenmelidir.
İşbu icra takibi üzerine borçlu;
• Borcu (7) gün içinde ödemek zorundadır.
• Borca itirazı varsa (7) gün içinde itirazını yapmak ve bu arada Mal Beyanında bulunmak
zorundadır.
• Borcuna itiraz ve borcun da ödenmemesi halinde işletme projesi kesinleşmiş ise (6) ay içinde
İcra Mahkemesine itirazın kaldırılması için, kesinleşmemiş ise (1) yıl içinde mahkemeye itirazın
iptali için başvurmalıdır.

Gider ve avans paylarını süresinde ödemeyen kat malikleri hakkında;

• % 5 gecikme tazminatı,
• Borcuna itiraz halinde % 40 inkar tazminatı,
• Bağımsız bölüm üzerinde diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesisi, istenebilir.

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların yalnızca birkaçındaki kat maliklerinin ortak
kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri
tarafından karşılanır. Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004
sayılı İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.
Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından
vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız
bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç
bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten
kaçınamazlar.

Sayfalar [1]
Forum by Tahir Selçuk Timur
Versiyon: 1.0.34 ; Sayfa Yüklenme Süresi: 0.038 Saniye.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine göre ana gayrimenkulün 8 veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Apartman yöneticisi, kat maliklerinin hem sayı, hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır

Profesyonel Bina Yönetimi – TOSAT Danışmanlık

ApartmanYoneticim.com Facebook Sayfası:  Profesyonel Apartman Yönetim Hizmetleri, Profesyonel Site Yönetim Hizmetleri

ApartmanYoneticim.net BLOG Sayfası: Profesyonel Apartman Yöneticiliği, Profesyonel Site Yöneticiliği Blogu

TOSAT Danışmanlık olarak apartman ve site sakinlerinin yükünü en aza indirgemek için profesyonel apartman yöneticiliği, profesyonel site yöneticiliği ve de iş merkezi yöneticiliği hizmetlerini sunuyoruz.  “TEKLİF AL” ‘a tıklayın, formu doldurup bize yollayın yahut bize telefon veya e-posta yoluyla ulaşın, apartmanınızın veya sitenizin yönetimi için size en kısa zamanda teklifimizi sunalım. Apartmanınızdaki veya sitenizdeki giderleri nasıl paylaştırılacağını, aidat tahsilini veya işletme projesi hazırlanması gibi işlemleri biz halledelim. TOSAT Danışmanlık iletişim bilgileri aşağıdadır:

İletişim: Bahariye Caddesi No:55 Başoğlu İş Merkezi Kat:5 Ofis:16 P.K. 34710 Kadıköy, İstanbul

OFİS Telefon: 0216 347 00 06     CEP: 0532 524 75 71  E-Posta: mail@apartmanyoneticim.com

TOSAT Danışmanlık – Site Yönetim ve Apartman Yönetim Hizmetleri

 
Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini, kendi aralarından ya da dışarıdan seçecekleri bir, kimseye de verebilirler. Bu kimse “YÖNETİCİ” olmaktadır.