Dairesinde Evcil Hayvan Besleyenlerin Bilmesi Gerekenler

Dairede Evcil Hayvan Beslemek

Konutta Evcil hayvan beslemek - Apartman Yönetimi ve Site YönetimiDairenizde evcil hayvan (kedi, köpek, vs.) besliyorsunuz ve apartman sakinleri bu durumdan rahatsız. Evcil hayvanınızın apartmandan uzaklaştırılmasını istiyorlar. Unutmayın ki evcil hayvanların bireyin yaşadığı konuttan, apartmandan uzaklaştırılması ancak mahkeme kararıyla veya hakim müdahalesiyle mümkündür. Bunun dışında bir apartman yöneticisinin veya komşuların re’sen evcil hayvanınızı alıp dışarıya götürmesi ve/veya bu yönde baskı kurması kesinlikle ama kesinlikle hukuka uygun değildir ve yapan birey cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalır.

Bir evcil hayvanın konuttan uzaklaştırılabilmesi için:

Dava ikame edilmesi ve bu davanın mahkemece kabulü (Mahkemenin kabulü içinse, keşif mahallinde yapılacak keşifte bilirkişinin raporunda evcil hayvanı evden uzaklaştırmak için, davacının rahatsız olduğu durumların  gerçek olup olmadığının tespiti gerekir. Bu demek oluyor ki komşular mahkemeye başvurmadan, tamamen keyfi bir şekilde, komşularının evcil hayvanını apartmandan tahliye ettiremezler.)

Fakat bu duruma tek istisna KAT MÜLKİYETİ KANUNU ‘ dur. Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayalı davalarda yönetim planında sadece evcil hayvan beslenemeyeceğinin yazması evcil hayvanınızın apartmanınızda beslenmesine engel teşkil eder.

Profesyonel Apartman Yönetimi / Site Yönetimi

Profesyonel apartman yönetimi, profesyonel site yönetimi ve de iş merkezi yönetimi hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık olarak, apartmanınızda evcil hayvan beslemek hakkında sormak istediğiniz soruları FORUM ‘umuzda cevaplamaktan mutluluk duyarız. Apartman yönetimi ve site yönetimi hakkında öğrenmek istediklerinizi de forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Apartman / Site İçerisinde kedi, köpek beslemek üzerine UZMAN TV’de yayınlanmış bir video:

Evde Evcil Hayvan Beslemek (Kedi ve Köpek )