Borcunu Ödemeyene İpotek Dilekçesi

İpotek Dilekçesi

Borcunu Ödemeyene İpotek Dilekçesi

Tapu Sicil Müdürlüğüne (Muhafızlığına)

Paydaşı bulunduğumuz ve tapuda (…….) ili, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….)

caddesi, (……………) sokakta, (….) ada, (….) parsel üzerinde; aynı gayrimenkulün (…..) no’lu bağımsız

bölüm maliki bulunan (…………. ………….) (borçlu kat malikinin adı, soyadı ve adresi yazılır)

(………………) genel giderlerden payına düşen (………………….)’yi (…………………..) Sulh Hukuk

Mahkemesinin …./…./2012 tarih ve (…………….) sayılı kararına rağmen ödememiştir.

Mahkeme kararı dikkate alınarak, borçlu bulunan kat malikinin tapu kütüğünde kayıtlı bağımsız

bölümü üzerinde borç tutarı olan (…………..) TL. miktarında diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek

hakkının tescil edilmesini, bu durumun borçluya duyurulmasını arz ederim. (Tarih …./…./……)

Yönetici

(Adı-Soyadı, İmza)

Adres :

Ekler :

Ek 1- Yöneticinin tevsikine ilişkin belge,

Ek 2- Yönetim Planı,

Ek 3- Mahkeme Kararı,

İpoptek Dilekçesi , İpotek Dilekçesi Örneği, örnek ipotek dilekçesi, borcunu ödemeyene ipotek dilekçesi, borcunu ödemeyen daireye ipotek dilekçesi

 

 

 

TOSAT Danışmanlık’ın resmi blog sitesini ZİYARET EDİN. İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, Kayseri, Bursa ve diğer büyük şehirlerde yaşayan apartman ve site sakinlerinin yükünü en aza indirgemek için TOSAT Danışmanlık (ApartmanYoneticim.com) olarak profesyonel apartman yöneticiliği, profesyonel site yöneticiliği ve de iş merkezi yöneticiliği hizmetlerini sunuyoruz. Profesyonel apartman yönetimi, profesyonel site yönetimi veya iş merkezi yönetimi hizmetlerimiz için TEKLİF ALIN