Apartman Yöneticisinin Görevleri

APARTMAN YÖNETİMİ TEKLİFİ ALIN

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

1) Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür.

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.

b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.

c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi.

d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması.

e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.

f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.

g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması.

h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması.

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi.

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına, fakat ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması.

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.

2) Belge Tutulması ve Saklanması

3)İşletme Projesinin Yapılması

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Apartman Yöneticisinin Görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 35. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na BURADAN ulaşabilirsiniz. Apartman ve site yöneticiliği hizmeti veren TOSAT Danışmanlık’tan apartmanınız veya siteniz için yönetim hizmetleri teklifini BURADAN alabilirsiniz. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili kafanıza takılan soruları FORUM sayfamızda sorabilirsiniz. TOSAT Danışmanlık’ın resmi blog sayfası olan ApartmanYoneticim.net ‘te apartman ve site yönetimi ile ilgili yazılardan faydalanabilirsiniz.

Yönetici Atanması